Tłumaczenie jest jednym z najbardziej wymagających i trudnych intelektualnie zadań. Dobre biura tłumaczeń, takie jak te które możesz znaleźć w Barcine, wskazują na to, że istnieją trzy rodzaje barier między stanem początkowym a celem jakim jest osiągnięcie dobrego przekładu tekstu. Pierwszy z nich to problem syntezy dotyczący jak sama nazwa wskazuje przekładu danego tekstu, zwłaszcza w przypadku kiedy nieznane są aspekty kulturowe i społeczne oryginału. Druga przeszkoda dotyczy problemu interpolacji to kombinacji znanych środków w taki sposób aby transformacja tekstu była rzeczowa i zgodna z oryginałem. Trzecia bariera dotyczy problemu dialektycznego, który pojawia się kiedy cel tłumaczenia jest nie do końca jasny, podobnie jak specyfikacja tekstu początkowego i tego, skąd on dokładnie pochodzi i czego dotyczy.

Biura tłumaczeń takie jak te w Barcine, wskazują również na to, że występują trzy główne problemy z tłumaczeniem, które wynikają z konkretnej sytuacji i reprezentują specyficzny kontrast między odbiorcami oryginalnego języka, a odbiorcami tłumaczenia.

Problemy te można zidentyfikować za pomocą czynników pozatekstowych modelu analityczno-tekstowego a są to:

  • Problemy z tłumaczeniem kulturowym, które wynikają z różnic kulturowych, takich jak konkretne nawyki, oczekiwania, normy i konwencje dotyczące zachowań werbalnych i innych.
  • Problemy z tłumaczeniem językowym związane z różnicami strukturalnymi między językami w strukturze zdań, etc.
  • Problemy z tłumaczeniem specyficzne dla tekstu to te, które mogą pojawić się w określonym tekście i nie można ich zaklasyfikować jako pragmatyczne, kulturowe lub językowe.

Jak widać, tłumaczenie nie jest procesem prostym do wykonania. Warto mieć to na uwadze.